?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 华中科技大学同济医学?018年法医学进修班招生简?湖北同济法医学司法鉴定中?/title><META Name="keywords" Content="湖北同济法医学司法鉴定中?新闻公告" /> <meta name="description" content="刘良,法医鉴定" /> <link href="/images/info1008dfiles12836csspubliccss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="/images/info1008dfiles12836csssecondcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/images/info1008dfiles12836cssjiathis_sharecss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1008_sitegray_sitegray_dcss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1008nr2vsbcss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <body> <form name="form1" method="post" action="/html/info1008.....htmlListView.aspx?MainId=688" id="form1"> <div> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTIxMzg1ODg3OTBkZLjcq7aHs24CHrz4Qd5Yu9rqS5si" /> </div> <div class="shortcut"> <div class="Topbg"> <dir class="wrapper"> <div class="Loge"> <a href="../../" title="湖北同济法医学司法鉴定中?><img src="/images/imagesloge01.jpg" width="611" height="90" border="0" alt="湖北同济法医学司法鉴定中? title="湖北同济法医学司法鉴定中?></a> </div> <div class="TopRight"> <ul class="TopNav ColorDBDBDB"> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="font-size: 9pt"> <li> <a href="/html/info1008 ....index.html" title="">法医学系</a> |  <a href="#" title="">注册</a> |  <a href="#" title="">登录</a> |  <A onclick="javascript:dosuba192451a();" href="#" style="TEXT-DECORATION: none;">收藏我们 </A></li> </td> </tr> </table></ul> </div> </dir> </div> <div id="outDiv"> <div class="Navbg"> <div id="menu" class="Nav Colorfff"> <ul> <li id="m_1"><a href="/html/info1008....index.html">网站首页</a></li> <li id="m_2"><a href="/html/info1008....zxgkzxjj.html">中心概况</a></li> <li id="m_3" class="m_li_a"><a href="/html/info1008....xwggxwgg.html">新闻公告</a></li> <li id="m_4"><a href="/html/info1008....jdfw1.html">鉴定范围</a></li> <li id="m_5"><a href="/html/info1008....jdcxzxjalct.html">鉴定程序</a></li> <li id="m_6"><a href="/html/info1008....zxryzxbgs.html">中心人员</a></li> <li id="m_7"><a href="/html/info1008....cjwtcjwt.html">常见问题</a></li> <li id="m_8"><a href="/html/info1008....aljsaljs.html">案例介绍</a></li> <li id="m_9"><a href="#">鉴定查询</a></li> <li id="m_10"><a href="/html/info1008....lxwmlxwm.html">联系我们</a></li> <li id="m_11"><a href="/html/info1008....liu.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1032.html">留言反馈</a></li> </ul> </div> </div> <div class="SubNavbg"> <ul class="smenu color700205"> <li id="s_1" class="s_li" style="padding-left: 104px;">   </li> <li id="s_2" class="s_li" style="padding-left: 104px;"> <a href="/html/info1008....zxgkzxjj.html">中心简?/a> <a href="/html/info1008....zxgkjgsz.html">机构设置</a> <a href="/html/info1008....zxgkxrld.html">现任领导</a> <a href="/html/info1008....zxgklxfs.html">联系方式</a> </li> <li id="s_3" class="s_li" style="padding-left: 104px;">   </li> <li id="s_4" class="s_li" style="padding-left: 282px;"> <a href="/html/info1008....jdfw1fybljds.html">法医病理鉴定?/a> <a href="/html/info1008....jdfw1fywzjds.html">法医物证鉴定?/a> <a href="/html/info1008....jdfw1fylcjds.html">法医临床鉴定?/a> <a href="/html/info1008....jdfw1fyjsbjds.html">法医精神病鉴定室</a> <a href="/html/info1008....jdfw1fydwfxjds.html">法医毒物分析鉴定?/a> </li> <li id="s_5" class="s_li" style="padding-left: 371px;"> <a href="/html/info1008....jdcxzxjalct.html">中心接案流程?/a> <a href="/html/info1008....jdcxgjdsjdlct.html">各鉴定室鉴定流程?/a> </li> <li id="s_6" class="s_li" style="padding-left: 371px;"> <a href="/html/info1008....zxryzxbgs.html">中心办公?/a> <a href="/html/info1008....zxryfyblxjd.html">法医病理学鉴?/a> <a href="/html/info1008....zxryfywzxjd.html">法医物证学鉴?/a> <a href="/html/info1008....zxryfylcyjsbjd.html">法医临床与精神病鉴定</a> <a href="/html/info1008....zxryfydwfxjd.html">法医毒物分析鉴定</a> </li> <li id="s_7" class="s_li" style="padding-left: 104px;">   </li> <li id="s_8" class="s_li" style="padding-left: 104px;">   </li> <li id="s_9" class="s_li" style="padding-left: 104px;">   </li> <li id="s_10" class="s_li" style="padding-left: 104px;">   </li> <li id="s_11" class="s_li" style="padding-left: 104px;">   </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="wrapper" style="background-color:#eee;"> <div class="TrainLeft"> <div class="TrainLeftTit"> <h2> 新闻公告 </h2> </div> <ul class="TrainLeftCon"> <li class="lic lihover"><a href="#">新闻公告</a></li> </ul> </div> <div class="TrainRight"> <div class="RightImg"> <img src="/images/images01.jpg" width="759" height="140" border="0"> </div> <div class="BoxBorder"> <div class="TrainRightTit"> <span> <a href="/html/info1008 ....index.html">首页</a> <img src=" ../../dfiles/12836/images/icon/02.jpg" /> <a href="/html/info1008....xwggxwgg.html">新闻公告</a> </span><h2> 新闻公告 </h2> </div> <div> <div class="TrainRightConTit"> <p> 华中科技大学同济医学?018年法医学进修班招生简?/p> <span>2018/05/16 10:14:20 点击数: </span> </div> <div class="TrainViewCon"> <div id="vsb_content"><p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 28px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 18px;">一. 简?/span></strong><span style="font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">华中科技大学同济医学院法医学系(湖北同济法医学司法鉴定中心)成立?985年,是全国较早开展法医学进修教育的院校之一,除教学、科研工作外,还面向社会开展大量的检案工作,工作范围涉及法医病理、法医物证、法医临床、法医毒物分析及司法精神病的法医学司法鉴定,为我国法制建设和社会的和谐稳定发挥了积极的作用?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">为进一步办好法医学继续教育,我系将?018?月举办第35期法医学专业进修班,现面向全国招生,欢迎欲从事法医工作的人员踊跃报名?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">? 进修目的</span></strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">系统讲授法医学专业理论知识及法医学新技术、新进展。通过系统学习,掌握法医学基本理论及法医学鉴定技能,熟悉法医学有关的法律知识,了解法医学新技术,提高法医学鉴定工作能力,以便今后能够从事法医学鉴定及其它法医学检验技术工作?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">? 进修内容</span></strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">本期进修班将开设法医病理学、法医物证学、临床法医学、法医毒物分析、法医毒理学、法医法学和刑事科学技术等专业课程?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">? 进修后获得以下知识和能力</span></strong><br></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;"></span></strong></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">1. 法医病理学的基本理论,法医尸体解剖和病理检验的基本技能,法医病理诊断和死亡分析,出具法医病理学鉴定书?/span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">2. 法医物证的基本理论和常见法医物证检材的检验技术,出具法医物证鉴定书;</span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">3. 法医毒物分析检材采取和送检的原则,常见法医毒物的分析技能; </span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">4. 常见的法医学活体检查及鉴定技术; </span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">5. 司法精神病学的基本知识及法医精神病鉴定的初步能力?/span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">6. 法医学科学研究的初步能力?/span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">7. 法医学有关的法律知识?/span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">? 招生对象</span></strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">未经法医学专业学习(复转军人,临床医学专业学生、临床医生等),现从事法医学技术工作或将要从事法医学鉴定工作的人员,经所在单位同意,均可报名?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">? 有关事宜</span></strong><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">1.学习时间:理论学习17?2018?月?018?2?,回单位实习8周?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">2.学习期满后,经考试合格颁发“结业证书?/span> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">3.开学时间:2018?月(以开学通知为准)?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">4.学习费用:学费9650元(含书本费)住宿费1320元?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">5.报名方式:请学员点击下?/span><a href="http://fayixi.tjmu.edu.cn/__local/0/2C/98/2C6C37D8DE60610C4B62FE3EC4C_F53996E6_8C00.doc" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">《华中科技大学同济医学院全国法医学进修班入学申请表?/span></strong><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">?/span></strong></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">填写签字盖章?strong>?/strong>??0日前寄:湖北省武汉市硚口区航空路13号,同济医学院法医学系,吴士?收(15972998313),邮编?30030?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">6.联系人?/span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">同济医学院法医学系办公室</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">韩老师?27?3698105?5072319683</span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;">刘老师?27?3692638?3037120632</span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 42px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">传真:(027?3692638</span><span style="font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 28px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px;"><br></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 28px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 36px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px;"><br></span></p> <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 28px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 5px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 28px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 18px;"></span> <br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"></p> <p><br></p></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="Footbg"> <div class="wrapper"> <div class="FootNav"> <dl class="FootListOne Colorfff"> <dt>政策法规</dt> <dd> <a href="/html/info1008..10341117.html" target="_blank">司法鉴定教育培训规则</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341115.html" target="_blank">司法鉴定执业分类规定</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341114.html" target="_blank">司法鉴定执业活动投诉处理办法</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341110.html" target="_blank">司法鉴定职业道德基本规范</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341107.html" target="_blank">司法鉴定机构登记管理办法</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341103.html" target="_blank">司法鉴定人登记管理办?/a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341099.html" target="_blank">司法鉴定机构登记管理办法</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341093.html" target="_blank">司法鉴定程序通则?007??8日)</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341072.html" target="_blank">司法鉴定技术规?法医临床检验规?/a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341086.html" target="_blank">法医学人身伤害鉴定须?/a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341039.html" target="_blank">医药卫生方针政策与法律法规研?/a></dd> <dd> <a href="/html/info1008..10341088.html" target="_blank">湖北同济法医学司法鉴定中?鉴定接待登记管理规定</a></dd> </dl> <dl class="FootListTwo Colorfff"> <dt>热点链接</dt> <dd> <a href="http://www.hust.edu.cn/">华中科技大学</a></dd> <dd> <a href="http://gs.hust.edu.cn/">研究生院</a></dd> <dd> <a href="http://jwc.hust.edu.cn/">教务?/a></dd> <dd> <a href="#">图书?/a></dd> <dd> <a href="http://hub.hust.edu.cn/index.jsp">HUB系统</a></dd> <dd> <a href="http://e.hust.edu.cn/">内部?/a></dd> <dd> <a href="http://www.tjmu.edu.cn/index.aspx">同济医学?/a></dd> <dd> <a href="#">经费查询</a></dd> <dd> <a href="#">就业信息</a></dd> <dd> <a href="http://kfy.hust.edu.cn/">科发?/a></dd> </dl> <dl class="FootListFour Colorfff"> <dt>网站地图</dt> <dd> <a href="/html/info1008....zxgkzxjj.html">中心概况</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008....xwggxwgg.html">新闻公告</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008....jdfw1fybljds.html">鉴定范围</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008....jdcxzxjalct.html">鉴定程序</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008....zxryzxbgs.html">中心人员</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008....cjwtcjwt.html">常见问题</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008....aljsaljs.html">案例介绍</a></dd> <dd> <a href="#">鉴定查询</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008....wzxgzcfg.html">政策法规</a></dd> <dd> <a href="/html/info1008....lxwmlxwm.html">联系我们</a></dd> </dl> <dl class="FootListThree Colorfff"> <dt>友情链接</dt> <dd> <a href="http://www.baidu.com/">百度</a></dd> <dd> <a href="http://www.qq.com/">腾讯</a></dd> <dd> <a href="http://www.sohu.com/">搜狐</a></dd> <dd> <a href="http://www.sina.com.cn/">新浪?/a></dd> <dd> <a href="http://www.people.com.cn/">人民?/a></dd> <dd> <a href="http://www.ifeng.com/">凤凰?/a></dd> <dd> <a href="http://www.fayiren.com/forum.php">法医人论?/a></dd> <dd> <a href="http://www.12306.cn/mormhweb/">火车票官?/a></dd> </dl> </div> <div class=" clear"> </div> <div class="Bottom"> <div class="FootBottomLeft"> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; line-height: 30px; font-size: 15px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: 宋体, Helvetica, sans-serif; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; background-color: rgb(36, 36, 36);">湖北?武汉?硚口?航空?13?/p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 5px 0px 0px; line-height: 30px; font-size: 15px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: 宋体, Helvetica, sans-serif; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; background-color: rgb(36, 36, 36);">邮编:430030 电话:027-83692642</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; line-height: 30px; font-size: 15px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: 宋体, Helvetica, sans-serif; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; background-color: rgb(36, 36, 36);">主任信箱:fayixiban@mails.tjmu.edu.cn</p> <p><br></p> </div> <div class="FootBottomCenter"> <p style=" padding:0 0 0 20px"> <span id="a195601" name="a195601"></span> </p> <div class="Tongji"> <img src="/images/imagesindexbottom01.jpg"> </div> </div> <div class="FootBottomRight"> <h2> 湖北同济法医学司法鉴定中?/h2> <p style=" margin:0 0 24px 0;"> <font style=" font-family:Arial;">@</font> 2013 华中科技大学同济医学?/p> </div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body> </html>